مدیای فیلترهای کیسه ای

Home » فیلترهای کیسه ای » مدیای فیلترهای کیسه ای

مدیای فیلترهای کیسه ای برای همه صنایع

خورشید پالایه یزد با انواع متعددی ازمدیای فیلترهای کیسه ای با کیفیت بالا راه حلهای فیلتراسیون هوا برای صنایع مختلف و انواع گرد و غبار را تهیه می کند.

خورشید پالایه یزد به تعداد 25 نوع مدیای فیلترهای کیسه ای با کیفیت  راه حل های فیلتراسیون هوا را برای صنایع مختلف و انواع گرد و غبار که شامل مواد خوراکی ، مواد خورنده، سمی و مواد منفجره می باشد فراهم می آورد.

مدیای فیلترهای کیسه ای

مدیای فیلترهای کیسه ای < مدیا فیلتر چیندار

به تعداد 25 نوع مدیا فیلتر چیندار برای کیسه های چیندار، منابع خورشید پالایه یزد راه حلهایی را برای صنایع مختلف و انواع گردو غبار فراهم می کند .ببینید کدام مدیا برای درخواست شما ایده ال است.

2k

< مدیا فیلتر کیسه ای 

با مدیای فیلترهای کیسه ای با کیفیت بالا، ما راه حل فیلتراسیون مناسبی برای تمام صنایع و انواع گردوغبار فراهم می کنیم که شامل درخواست های با حرارت پایین و گردو غبار فرسایشی می باشند.ببینید کدام مدیا برای درخواست شما ایده ال است.

 3k

 <غشا 

تداوم بالای خورشید پالایه یزد ،غشای ePTFE مناسب بالا به شما کمک میکند تا به نیازهای EPA برسید هزینه کل دارایی خود را کاهش دهید.