مزایای فیلترهای کیسه ای پلیسه دار با چین اضافه

Home » فیلترهای کیسه ای » مزایای فیلترهای کیسه ای پلیسه دار با چین اضافه

مزایای فیلترهای کیسه ای پلیسه دار درمقابل فیلترهای کیسه ای معمولی
افزایش دوام، کارایی بهتر، صرفه‌جویی در انرژی و نصب آسانتر

 

BAG FILTER PLEATED BAGS
Max. 33 feet long Max. 80 inches long

multifit_illu_dia-us.jpg

مزایای فیلترهای کیسه ای پلیسه دار

  • مدیای پلی استر و اندکپ پلی اورتان به عنوان پوشش در قسمت پایین کیسه ها از خوردگی جلوگیری می کند.
  • فیلترهای کیسه ای پلیسه دار را می‌توان با استفاده از ورقه های لوله موجود در داخل محفظه‌های موجود نصب کرد.
  • فیلترهای کیسه ای پلیسه دار کوتاه نیاز به کیسه های فیلتر بزرگ را کاهش داده و  میزان هوای کمتری برای تمیزکردن پالس مورد نیاز می‌باشد.

مقایسه فیلترهای کیسه ای پلیسه دار با فیلترهای کیسه ای معمولی

Conventional bag filter Pleat Plus® Pleated Filter Bag
Filter length Max. 33 Feet Max. 80 Inches
Filter surface area Conventional 2-3 times larger than bag filter
Life cycle Normal Excellent
Installation/ Maintenance Labor Intensive 60% lower installation and maintenance costs
Abrasion/Leaks Can occur Lower Abrasion risks – out of the abrasion path
Emission level Limited Up to 58% lower emission level
Power consumption Acceptable Up to 50% lower energy consumption
Air required for cleaning As designed 50%-70% less cleaning consumed
Flow(ACFM) Limited 20% higher throughput/ACFM
Pressure Drop As designed 20% lower than conventional filter bag
Drop Out Box Small Larger

فیلتراسیون عمقی در مقابل فیلتراسیون سطحی

فیلترهای کیسه ای پلیسه دار فیلترهای تسویه سطحی می باشند.

مزایای فیلتراسیون سطحی

تجمع خاک کم تر

افت فشار کم تر

طول عمر بیش تر

 

filtration_depthfiltration_surface

عمقی

سطحی