نصب آسان integraseal

Home » فیلترهای کیسه ای » نصب آسان integraseal

نصب آسان در هر ورقه لوله ای با قطر 5 الی 8.75 اینچ

فیلترهای کیسه ای پلیسه دار IntegraSeal  یک جایگزین بسیار کارآمد برای بارگذاری بالای فیلترهای کیسه ای معمولی است.نصب آن ها آسان بوده و دارای واشر تزریقی پیوسته می باشد که برای جایگزین کردن بند یا چین پلاس بکار می رود.

IntegraSealTM در سایزهای مختلفی با استفاده از یک حلقه تنظیم‌کننده قابل نصب می‌باشد که فرآیند نصب بر روی هر ورقه لوله ای  با قطر 5 الی 8.75 اینچ را آسان‌تر می‌کند.

multifit_a

گام اول:

حذف فیلترهای موجود.

حلقه آداپتور را به داخل حفره وارد می‌کنیم. اکنون می‌توانیم به راحتی فیلترهای کیسه ای پلیسه دار IntegraSealTM را بر روی ورقه های لوله موجود در داخل محفظه نصب کنیم.
.

multifit_b

گام دوم:

حلقه ما را از نحوه نصب درست و متناسب مطمئن می سازد.

step3

گام سوم:

کارتریج فیلتر کیسه ای پلیسه دار IntegraSealTM را به داخل حفره وارد می کنیم.