بانک فیلتر V-توربو وب HV

Home » فیلتر هوای توربین گازی » فیلتر پانلی » بانک فیلتر V-توربو وب HV

black_v-cell_filter_kopi_

اطلاعات کامل در مورد بانک فیلتر V-توربو وب HV

محیط زیست:

  • arctic
  • coastal
  • desert_0
  • offshore
  • tropical
  • urban

بانک فیلتر V با کیفیت ما برای کاربرد در توربین گاز همان توربو وب HV می باشد.

مزایای آن عبارتند از:

• کارآیی بالا

• افت فشار اولیه پایین

• طول عمر بلند فیلتر

• مقاومت رسانه در مقابل آب و رطوبت

بانک فیلتر V تولید شده توسط خورشید پا لایه یزد ساختار ABS بدون خوردگی ارائه می نماید.

لطفا اگر سوالی درباره بانک فیلتر V خورشید پالایه یزد یا هر کدام از فیلترهای ما داشتید با ما تماس بگیرید.