فیلتر تک پانل: پالس کلین

Home » فیلتر هوای توربین گازی » فیلتر پانلی » فیلتر تک پانل: پالس کلین

single_panel_3 single_panel_3d

جزئیات اطلاعات مربوط به فیلتر تک پانل: پالس کلین

محیط زیست:

  • arctic
  • coastal
  • desert_0
  • offshore
  • tropical
  • urban

فیلتر تک پانل: پالس کلین  خورشید پا لایه یزد برای تمیز کردن با استفاده از پالس طراحی شده و گزینه ای منحصر به فرد برای محفظه ورودی هوای فیلترهای گاز بوده و می توان آنها را به مدیای فیلتر با کیفیت تولید شده توسط خورشید پا لایه مجهز نمود تا از کارآیی بالای فرایند پالایش در هر محیط عملیاتی در سرتاسر دنیا اطمینان یافت.

ما با تجربه وسیع در فیلترهای توربین گازی قادر هستیم به ساخت فیلترهای کارتریجی سفارشی برای هر مقدار ورودی هوای خاصی که فیلتراسیون نیاز داشته باشد. همچنین همیشه ما راه حلهایی که مورد نیاز برای تسویه هوای ورودی فیلتراسیون باشد را پیشنهاد می دهیم.در خدمات آزمایشگاهی ما عمر مفید مورد انتظار فیلتر در بخش های فنی و پایکار مورد ارزیابی قرار می گیرد.

لطفاً در صورت بروز هر گونه مشکل یا پرسش در رابطه با فیلترهای تک پانل و سایر فیلترهای ما با استفاده از اطلاعات در قسمت تماس ما را در جریان گذارید.

(Material (standard
Frame Galvanized steel
Gasket EPDM
Mesh Galvanized expanded metal
Hotmelt On both sides
Filter media Can be equipped with Sun Filter’s
filter media selection