فیلتر پانل v پالس کلین

Home » فیلتر هوای توربین گازی » فیلتر پانلی » فیلتر پانل v پالس کلین

panelfilter panel_filter

اطلاعات مفصل در مورد فیلتر پانل V پالس کلین

محیط زیست:

  • arctic
  • coastal
  • desert_0
  • offshore
  • tropical
  • urban

فیلتر های پانل پالس کلین خورشید پالایه یزد برای ورودی هوای توربین های گاز طراحی شده و می توان آنها را برای استفاده از هر کدام ازمدیاهای فیلتر با کیفیت خورشید پالایه تجهیز نمود تا از کارآیی بالای فرایند پالایش تحت همه محیط های عملیاتی در سرتاسر جهان اطمینان یافت.

به این فیلترها معمولاً فیلترهای پانل ASCII گفته شده و می توان آنها را در ابعاد مختلف تولید نمود.

تجربیات گسترده ما در زمینه توربین های گازی به ما امکان استفاده از فیلترهای سفارشی با کارتریج های مختلف را برای پالایش هوای ورودی می دهد. ما همچنین راهکارهای سفارشی برای نیازهای ویژه شما در زمینه ورودی هوا و همچنین کاربرد در خدمات آزمایشگاهی سربسته، ارزیابی طول عمر فیلتر و نیز آزمایش ها و خدمات فنی در محل ارائه می نماییم.

لطفاً در صورت بروز هر گونه مشکل یا پرسش در رابطه با فیلترهای پانلی پالس کلین و سایر فیلترهای ما با استفاده از اطلاعات در قسمت تماس ما را در جریان گذارید.

(Material (standard
Top cap Galvanized steel
Gasket EPDM
Inner mesh Galvanized steel
Outer mesh Galvanized steel
Closed bottom cap Galvanized steel with 2x 12 mm. holes
Chassis Galvanized steel
Outside hotmelt Optional
Filter media Can be equipped with Sun Filter’s
filter media selection