فیلتر کارتریجی

Home » فیلتر هوای توربین گازی » فیلتر کارتریجی

فیلتر کارتریجی

خورشید پالایه یزد برای تسویه هوای وروردی توربین گازی راه حلهای فن آوری پیشرفته را در همه اقلیم های سراسر جهان فراهم می کند.فیلترهای کارتریجی توربین گازی ما در GE، زیمنس، آلستوم، انرژی خورشیدی و بسیاری از توربینهای گازی دیگر در سراسر جهان نصب شده است.
کارایی توربین گازی
ما می توانیم کارایی توربین گازی را با فراهم کردن فیلترهای کارتریجی با عملکرد بالا بهبود ببخشیم.
ما دارای تخصص در انتخاب مدیای مناسب و مواد ساخت برای فیلترهای شما هستیم و آن ها را با نیازهای منحصر به فرد شما طراحی می کنیم.
همچنین همیشه ما راه حلهایی که مورد نیاز برای تسویه هوای ورودی فیلتراسیون باشد را پیشنهاد می دهیم.در خدمات آزمایشگاهی ما عمر مفید مورد انتظار فیلتر در بخش های فنی و پایکار مورد ارزیابی قرار می گیرد.