فیلتر کارتریج استوانه ای و مخروطی

Home » فیلتر هوای توربین گازی » فیلتر کارتریجی » فیلتر کارتریج استوانه ای و مخروطی

conical_cyl_steelconical_cartridgeconical_cylindrical

اطلاعات دقیق درباره فیلتر کارتریج استوانه ای و مخروطی

محیط زیست:

 

arctic coastal desert_0 offshore tropical urban

 

مجموعه فیلتر کارتریج خورشید پالایه یزد با اشکال متنوع:استوانه ای مخروطی و مخروطی مخروطی واستوانه ای استوانه ای برای استفاده در هوای ورودی توربین های گازی ایده آل هستند.

این اشکال رایج در محل ورودی سیستم های تصفیه متحرک و غیر متحرک می تواند استفاده شود.جفت فیلترهای استوانه ای و مخروطی می توانند با فیلترهای خورشید پالایه یزد با بالاترین کیفیت مطمئن فیلتراسیون وعملکرد در همه اقلیم های سراسر جهان مجهز شوند.

ویژگی فیلترهای استوانه ای و مخروطی سطح وسیع،افت فشار کم وقابلیت نصب افقی وعمودی است.ما با تجربه وسیع در فیلترهای توربین گازی قادر هستیم به ساخت فیلترهای کارتریج سفارشی برای هر مقدار ورودی هوای خاصی که فیلتراسیون نیاز داشته باشد.همچنین همیشه ما راه حلهایی که مورد نیاز برای تسویه هوای ورودی فیلتراسیون باشد را پیشنهاد می دهیم.در خدمات آزمایشگاهی ما عمر مفید مورد انتظار فیلتر در بخش های فنی و پایکار مورد ارزیابی قرار می گیرد.

لطفا اگر سوالی درباره فیلتر کارتریج استوانه ای و مخروطی خورشید پالایه یزد یا هر کدام از فیلترهای ما داشتید با ما تماس بگیرید.

Material -standard Material -alternative
Top cap Galvanized steel Stainless steel, powder coated
Gasket Foaming urethane EPDM
Inner core Galvanized steel
Stainless steel, galvanized helix
Outer Galvanized steel with hotmelt glue Stainless steel
Bottom cap,
Open/Closed
Galvanized steel Stainless steel, powder coated
Filter media می توانید مواد انتخابی خورشید پالایه را به کار ببرید.