فیلتر کارتریج استوانه ای

Home » فیلتر هوای توربین گازی » فیلتر کارتریجی » فیلتر کارتریج استوانه ای
din_openopen

فیلتر کارتریج استوانه ای

conical_cartridge

فیلتر کارتریج استوانه ای

اطلاعات دقیق درباره فیلتر کارتریج استوانه ای

محیط زیست

arctic coastal desert_0 offshore tropical urban

 

 

 

فیلتر کارتریج استوانه ای برای توربین گازی می تواند با فیلترهای خورشید پالایه یزد با بالاترین کیفیت مطمئن فیلتراسیون و عملکرد درهمه اقلیم های  سراسرجهان مجهز شود.

این نوع فیلترهای کارتریج قابلیت نصب به صورت عمودی و افقی را دارند و می توانند در سیستم های ایستا و متحرک مورد استفاده قرار گیرند.

ما با تجربه وسیع در فیلترهای توربین گازی قادر هستیم به ساخت فیلترهای کارتریج سفارشی برای هر مقدار ورودی هوای خاصی که فیلتراسیون نیاز داشته باشد.همچنین همیشه ما راه حلهایی که مورد نیاز برای تسویه هوای ورودی فیلتراسیون باشد را پیشنهاد می دهیم.در خدمات آزمایشگاهی ما عمر مفید مورد انتظار فیلتر در بخش های فنی و پایکار مورد ارزیابی قرار می گیرد.

لطفا اگر سوالی درباره فیلترهای کارتریج استوانه ای خورشید پالایه یزد یا هرکدام از فیلترهای ما داشتید با ما تماس بگیرید.

Material (standard) Material (alternative)
Top cap Galvanized steel Stainless steel, powder coated,
Gasket Foam-In-Place EPDM
Inner mesh Galvanized steel
Stainless steel, galvanized helix
Outer mesh Galvanized steel with hotmelt glue Stainless steel
Bottom cap,
Open/Closed
Galvanized steel Stainless steel, powder coated,
Filter media می توانید مواد انتخابی خورشید پالایه را به کار ببرید.

Edit Page