فیلتر کارتریج فلنج مربعی

Home » فیلتر هوای توربین گازی » فیلتر کارتریجی » فیلتر کارتریج فلنج مربعی

cf_square_galvfarr-tenkay

اطلاعات دقیق درباره فیلتر کارتریج فلنج مربعی

محیط زیست

arctic coastal desert_0 offshore tropical urban

 

 

فیلتر کارتریج فلنج مربعی برای کاربرد در هوای ورودی توربین های گازی طراحی شده است ومی تواند با فیلترهای خورشید پالایه یزد با بالاترین کیفیت مطمئن فیلتراسیون وعملکرد در همه اقلیم های سراسر جهان مجهز شود.

فیلتر کارتریج فلنج مربعی معمولا به صورت عمودی نصب می شود.

ما با تجربه وسیع در فیلترهای توربین گازی قادر هستیم به ساخت فیلترهای کارتریجی سفارشی برای هر مقدار ورودی هوای خاصی که فیلتراسیون نیاز داشته باشد.هم چنین همیشه ما راه حلهایی که مورد نیاز برای تسویه هوای ورودی فیلتراسیون باشد را پیشنهاد می دهیم.در خدمات آزمایشگاهی ما عمر مفید مورد انتظار فیلتر در بخش های فنی و پایکار مورد ارزیابی قرار می گیرد.

لطفا اگر سوالی درباره فیلترهای کارتریج فلنج مربعی خورشید پالایه یزد یا هر کدام از فیلترهای ما داشتید با ما تماس بگیرید.

(Material (standard (Material (alternative
Top cap Galvanized steel Stainless steel
Gasket EPDM Silicone
Inner mesh Galvanized steel Helix
Outer mesh Galvanized steel
Closed bottom cap Galvanized steel
Filter media می توانید مواد انتخابی خورشید پالایه را به کار ببرید.