فیلتر کارتریج مخروطی

Home » فیلتر هوای توربین گازی » فیلتر کارتریجی » فیلتر کارتریج مخروطی

 

فیلتر کارتریج مخروطی

فیلتر کارتریج مخروطی

اطلاعات دقیق درباره فیلتر کارتریج مخروطی

محیط زیست:

arctic coastal desert_0 offshore tropical urban

 

فیلتر کارتریج مخروطی در محل ورودی توربین گازی استفاده می شود و می تواند با فیلترهای خورشید پالایه یزد با بالاترین کیفیت مطمئن فیلتراسیون و عملکرد در همه اقلیم های سراسر جهان مجهز شود.

فیلترهای کارتریجی خورشید پالایه یزد می توانند به دو صورت افقی و عمودی نصب شوند.ما با تجربه وسیع در فیلترهای توربین گازی قادر هستیم به ساخت فیلترهای کارتریج سفارشی برای هر مقدار ورودی هوای خاصی که فیلتراسیون نیاز داشته باشد. همچنین همیشه ما راه حلهایی که مورد نیاز برای تسویه هوای ورودی فیلتراسیون باشد را پیشنهاد می دهیم.در خدمات آزمایشگاهی ما عمر مفید مورد انتظار فیلتر در بخش های فنی و پایکار مورد ارزیابی قرار می گیرد. لطفا اگر سوالی درباره فیلترهای کارتریج مخروطی خورشید پالایه یزد یا هر کدام از فیلترهای ما داشتید با ما تماس بگیرید.

 

 

Material -standard Material -alternative
Top Cap Galvanized steel Stainless steel, powder coated
Gasket Foam-in-Place EPDM
Inner Core Galvanized steel
Stainless steel, powder coated or galvanized helix
Outer Galvanized steel with hotmelt glue Stainless steel, powder coated
Bottom Cap: Open/Closed Galvanized steel Stainless steel, powder coated
Filter Media می توانید مواد انتخابی خورشید پالایه را به کار ببرید.