فیلتر کامپوزیتی

فیلتر کامپوزیتی

فیلتر کامپوزیتی

اطلاعات دقیق درباره فیلتر کامپوزیتی کارتریجی برای توربین گازی

محیط زیست

arctic coastal desert_0 offshore tropical urban
فیلتر کامپوزیتی کارتریجی خورشید پالایه یزد برای توربین گازی یک فیلتر ثابت است که شامل یک پیش فیلتر و فیلتر کارتریجی می باشد.پیش فیلتر می تواند چندین مرتبه قبل از این که فیلتر اصلی نیاز به تعویض داشته باشد تعویض شود و عمر فیلتر اصلی را افزایش دهد و در طول زمان باعث کاهش هزینه تعویض فیلتر اصلی گردد.این فیلتر معمولا در سیستم های  Lm5000 وlm6000  استفاده می شود.فیلتر کامپوزیتی برای سیستم های ایستا طراحی شده و می تواند با با کیفیت ترین مواد اولیه پیشنهادی خورشید پالایه یزد ساخته شود.

ما با تجربه وسیع در فیلترهای توربین گازی قادر هستیم به ساخت فیلترهای کارتریجی سفارشی برای هر مقدار ورودی هوای خاصی که فیلتراسیون نیاز داشته باشد.هم چنین همیشه ما راه حل هایی که مورد نیاز برای تسویه هوای ورودی فیلتراسیون باشد را پیشنهاد می دهیم.در خدمات آزمایشگاهی ما عمر مفید مورد انتظار فیلتر در بخش های فنی و پایکار مورد ارزیابی قرار می گیرد.

لطفا اگر سوالی درباره فیلترهای کامپوزیتی کارتریجی خورشید پالایه یزد یا هر کدام از فیلترهای ما داشتید با ما تماس بگیرید.

فیلتر کامپوزیتی         فیلتر کامپوزیتی         فیلتر کامپوزیتی         فیلتر کامپوزیتی       

 

Material (standard) Material (alternative)
Top cap Galvanized steel Stainless steel
Gasket EPDM
Inner mesh Galvanized steel
Outer mesh Galvanized steel with hotmelt glue Stainless steel
Bottom cap Galvanized steel Stainless steel
Filter media می توانید مواد انتخابی خورشید پالایه را به کار ببرید.