مدیای فیلتر ورودی هوای توربین گازی

Home » فیلتر هوای توربین گازی » مدیای فیلتر ورودی هوای توربین گازی

مدیای فیلتر ورودی هوای توربین گازی

مدیای فیلتر ورودی هوای توربین گازی

مدیای فیلتر ورودی هوای توربین گازی

TurboWeb®XE Pulse Ultra High Efficiency>

توربو وب XE با کیفیت ترین مدیا فیلتر پالس GT در بازار می باشد که کارآیی بیش از 5/99 درصد را برای نفوذ کننده ترین ذرات دارد.

TurboWeb®UE Static Ultra High Efficiency>

توربو وب UE با کیفیت ترین مدیا فیلتر پالس GT در بازار می باشد که کارآیی بیش از 5/99 درصد را برای نفوذ کننده ترین ذرات دارد.

TurboWeb®HE Static High Efficiency>

توربو وب HE یک گزینه استاتیک و معادل با مدیا فیلتر HEPA می باشد که کارآیی آن 5 برابر فیلتر MERV14 برای قطر ذرات 3/0 الی 4/0 میکرون می باشد.

 مدیای فیلتر ورودی هوای توربین گازی

TurboWeb® Filter Media>

مدیای 100% مصنوعی با قدرت بالا حصیری

 

مدیای فیلتر ورودی هوای توربین گازی

BX Filter Media>

مدیا فیلتر BX یک مدیای سلولزی با لایه نانوفیلتر با کیفیت می باشد.مدیا فیلتر BX تولید شرکت خورشید پا لایه گزینه ای فوق العاده مناسب برای نواحی خشک می باشد. >

NX filter media

UX Filter Media>

مدیا فیلتر UX یک مدیا با لایه نانوفیلتر مصنوعی ملت بلون با کیفیت می باشد.

Gas Turbine Filter Media
مدیای فیلتر ورودی هوای توربین گازی

SX Filter Media>

مدیا فیلتر SX یک مدیای 100% مصنوعی می باشد.