BX Filter Media – MERV 15

bx_j001160s20s_mei_sem_photo-300x105

مدیای فیلتر BX یک مدیای سلولزی با لایه نانوفیلتر با کیفیت می باشد

Initial efficiency High
MERV Rating 15
Merv Test Results
Standard Cartridge Configuration
E1: 90%
E2: 99%
E3: 100%
Filtration efficiency Good

مدیای فیلتر BX تولید شرکت خورشید پا لایه یزد گزینه ای فوق العاده مناسب برای نواحی خشک می باشد.

:The BX filter media is suitable for

   Arctic   Urban