فیلترهای پانل سلولی مسطح

Home » فیلتر هوای صنعتی » فیلترهای پانلی » فیلترهای پانل سلولی مسطح

 

فیلترهای پانل سلولی مسطح فیلترهای پانل سلولی مسطح

فیلترهای پانل سلولی مسطح فیلترهای پانل سلولی مسطح

اطلاعات مفصل درباره فیلترهای پانل سلولی مسطح

مناسب برای:

  • chemistry_0
  • food
  • 5
  • 7
  • pcoating
  • sand
  • textile
  • wood

فیلترهای سلولی مسطح خورشید پالایه برای اکثریت فیلترهای گردوغباررایج مناسب می باشند که شامل   ®WAM®, Herding®,Trumpf و® Handte میباشد.

فیلترهای سلولی مسطح را می توان جایگزین فیلترهای بشقابی پیوسته کرد و گزینه های بسیار مختلفی در دسترس می باشد.

فیلترهای پانل سلولی مسطح می توانند با هر یکی از 25 مدیا فیلتر چیندار متفاوت با کیفیت بالا تجهیز شوند که آن را برای صنایع مختلف و انواع گردو غبار مانند گردو غبار فرسایشی، سمی و انفجاری مناسب می باشد.

®Herding®, WAM ® ,Trumpf و®Handte  همه نشانه های تجاری شرکتهای مربوط به خودشان می باشد – خورشید پالایه هیج وابستگی به این شرکتها ندارد.

less

Material – standard Material -alternative
Top cap Molded polyurethane (PU) – hard Molded polyurethane (PU) – soft
 Gasket EPDM
Bottom cap  Molded polyurethane (PU) – hard Molded polyurethane (PU) – soft
Filter media Can be equipped with Sun Filter’s
filter media selection
Dimensions & alternative material: contact us or request datasheets