فیلترهای پانل نهایی

Home » فیلتر هوای صنعتی » فیلترهای پانلی » فیلترهای پانل نهایی
فیلترهای پانل نهایی

فیلترهای پانل نهایی

اطلاعات مفصل درباره فیلترهای پانل نهایی

مناسب برای:

  • chemistry_0
  • food
  • metal
  • other
  • pcoating
  • sand
  • textile

فیلترهای پانل خورشیدی به اندازه، طرح و مدیای فیلتر بسیار متنوعی تحویل داده می شوند که شامل مدیا با گرید هپا می باشد.

GEMA® Binks® ,Nordson® همه نشانه های تجاری شرکت های مربوطه می باشند. خورشید پالایه هیچ وابستگی به این شرکتها ندارد.