فیلترکارتریج قفل چرخشی

Home » فیلتر هوای صنعتی » فیلترکارتریج قفل چرخشی
فیلترکارتریج قفل چرخشی

فیلترکارتریج قفل چرخشی

اطلاعات مفصل درباره فیلترکارتریج قفل چرخشی

محیط زیست:

  • arctic
  • coastal
  • desert_0
  • offshore
  • tropical
  • urban

فیلترکارتریج قفل چرخشی معمولا برای کاربرد ورودی هوای توربین گاز بکار برده میشود و می تواند با هر کدام از منابع یا مدیا فیلتر با کیفیت بالای خورشید پالایه یزد مجهز شوند و به کارایی بالای فیلتراسیون در تمام محیطهای اجرایی در سراسر دنیا اطمینان میدهند.

فیلترهای قفل چرخشی معمولا بطور افقی نصب می شوند.

ما با تجربه وسیع در فیلترهای توربین گازی قادر هستیم به ساخت فیلترهای کارتریجی سفارشی برای هر مقدار ورودی هوای خاصی که فیلتراسیون نیاز داشته باشد.هم چنین همیشه ما راه حل هایی که مورد نیاز برای تسویه هوای ورودی فیلتراسیون باشد را پیشنهاد می دهیم.در خدمات آزمایشگاهی ما عمر مفید مورد انتظار فیلتر در بخش های فنی و پایکار مورد ارزیابی قرار می گیرد.

لطفا اگر سوالی درباره فیلترکارتریج قفل چرخشی خورشید پالایه یزد یا هر کدام از فیلترهای ما داشتید با ما تماس بگیرید.

(Material (standard (Material (alternative
Top cap Galvanized steel Stainless steel
Gasket EPDM
Inner mesh Galvanized steel
Outside mesh/straps Galvanized steel Glued straps
Closed bottom cap Galvanized steel Stainless steel
Filter media Can be equipped with sun filter Filter Resources/TDC Filter’s
filter media selection