فیلتر کارتریج

Home » فیلتر هوای صنعتی » فیلتر کارتریج

فیلتر کارتریج

خورشید پالایه یزد کارتریج فیلترهای صنعتی را برای تمام انواع فیلتر های خاک فراهم می کند که شامل انواع فیلتر های بالای سیلو، فیلتر های گرد باد، فیلتر های استوانه ای که به صورت افقی بالا امده- فیلتر های قابی  با سلول مسطح و فیلتر های کیسه ای شکل  می باشد.  ما  فیلتراسیون دلخواه شما یا فیلترهای جایگزین استانداردی را تهیه می کنیم.

فیلترهای کارتریج برای  صنایع مختلف                 

 با تعدادی بیش از چهار  هزار نوع از فیلترهای تمام شده و بیست نوع مدیای فیلتر چیندار با کیفیت بالا، خورشید پالایه یزد،  راه حل فیلتراسیون کارتریج را برای اکثر صنایع و انواع گردو خاک فراهم میکند.

ما راه حلهای فیلتراسیون را برای مواردی فراهم می کنیم از قبیل  گردو غبار مواد غذایی، فرسایشی، سمی و انفجاری و بویژه گردو غبار و بخار ناشی از مواد شیمیایی ، غذایی ونوشیدنی، فلزات، نیرو، پودرهای پوششی ، سند بلاست ، منسوجات ، کاغذ، خمیر کاغذ و صنایع چوب و بسیاری از موارد دیگر

علاوه بر این ، ما راه حلهای فیلتر سفارش شده را برای تولید طرحهای کارتریج فیلتر انحصاری برای تولید کننده های تجهیزات اصلی  پیشنهاد می کنیم.

فیلترهای خورشید پالایه یزد مطابق با  ASHRAE 52.2, ASTM and/or EN779  مورد آزمایش قرار می گیرند تا در جهت رسیدن به نیاز های EPA کمک می کنند.

شما در شکلهای زیر  چند مورد از راه حل کارتریج فیلتر های ما را مشاهده خواهید کرد.