فیلترکارتریج باریک

Home » فیلتر هوای صنعتی » فیلتر کارتریج » فیلترکارتریج باریک
فیلترکارتریج باریک

فیلترکارتریج باریک

اطلاعات مفصل درباره فیلترکارتریج باریک

مناسب برای:

  • chemistry_0
  • food
  • metal
  • nordic_industry_icons-oem
  • other
  • 9
  • 10
  • 11
  • textile
  • wood

فیلترکارتریج باریک خورشید پالایه بویژه برای استعمال نوشیدنی و غذا مناسب می باشند و این با سر و ته فولادی و گالوانیزه قابل دسترس می باشد.

ان باریکه داخلی متناسب معروفترین انواع فیلتر می باشد

اگر چه کارتریج باریک بویژه مناسب استعمالهای غذا و نوشیدنی می باشند، می توانند با هر تعداد وسیعی از مدیا فیلتر با کیفیت بالای ما مجهز شوند که برای صنایع مختلف و انواع گردو غبار از قبیل گردو غبار انفجاری، سمی و فرسایشی مناسب می باشند.

Less

(Material (standard (Material (alternative
Top cap Galvanized steel Stainless steel
Gasket Needle felt Neoprene
Inner mesh Galvanized steel Stainless steel or galvanized
Outside straps Optional Glued or Weldtech™
Closed bottom cap Galvanized steel Stainless steel
Filter media Can be equipped with
our wide range of filter media