فیلتر کارتریج باریک مخروطی

Home » فیلتر هوای صنعتی » فیلتر کارتریج » فیلتر کارتریج باریک مخروطی

فیلتر کارتریج باریک مخروطی

فیلتر کارتریج باریک مخروطی

اطلاعات مفصل درباره فیلتر کارتریج باریک مخروطی

مناسب برای :

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

فیلتر کارتریج باریک مخروطی خورشید پالایه دارای ظرفیت بار گیری گردو غبار بسیار بالا وشرایط جاری بهینه شده می باشد. این یک فیلتر کارتریج جایگزینی برای کارتریج باریک ماهله می باشد.

فیلتر کارتریج باریک مخروطی می تواند با هر کدام از فیلتر مدیای چینداربا کیفیت بالای ما مجهز شوند که برای انواع گردو غبار وصنایع مختلفی مناسب باشند که شامل گردو غبار فرسایشی، و سمی انفجاری می باشد.

ماهله یک نشان تجاری شرکت می باشد و منابع خورشید پالایه به این شرکت هیچ وابستگی ندارد.            

Less

(Material (standard (Material (alternative
Top cap Galvanized steel Stainless steel
Gasket Needle felt Neoprene
Inner mesh Galvanized steel Stainless mesh
Outside strap Glued
Closed Bottom cap Integrated Molded Bottom Stainless steel
Filter media Can be equipped with
our wide filter media selection