کیت تبدیل بیضی به کیت دایره

Home » فیلتر هوای صنعتی » فیلتر کارتریج » کیت تبدیل بیضی به کیت دایره

کیت تبدیل بیضی به کیت دایره okit_illu-150x150 okyoke_web-150x150

اطلاعات مفصل درباره ی کیت تبدیل بیضی به کیت دایره

مناسب برای :

  • chemistry_0
  • food
  • metal
  • nordic_industry_icons-oem
  • other
  • rockproducts_0
  • sand
  • textile
  • wood

بکارگیری کارتریجهای استوانه ای استاندارد در فیلترهای بیضی

امکان استفاده از کارتریجهای جایگزین استوانه ای استاندارد در نصب فیلتر بیضی موجود شما که نیاز به هیج ابزار و تجهیزات خاصی ندارد

براحتی از جلو تنظیم و وصل می شود

ضربه یکنواخت فیلتر

حمایت تکنیکی از طرف خورشید پالایه در دسترس می باشد

فواید کیت تبدیل فیلتر بیضی به کیت دایره

okit_skema1

 

بکارگیری فیلترهای جایگزین استوانه ای استاندارد در فیلترهای بیضی شما

okit_skema2

براحتی از جلو تنظیم و وصل می شود

قلاب چفت در روی بند جلوی فیلتر باعث سهولت درتنظیم آن وصل کننده ومحکم بودن آن می شود.

okit_skema3

با استفاده از کارتریج استوانه ای در مقابل کارتریج بیضی، آن ضربه هر قسمت فیلتر را تمیز می کند با اطمینان از بیشترین بازده برای تمیزی کارتریج