سیستم تشخیص فیلترهای کیسه ای معیوب

Home » فیلتر هوای صنعتی » لوازم جانبی فیلتر هوای صنعتی » سیستم تشخیص فیلترهای کیسه ای معیوب
سیستم تشخیص فیلترهای کیسه ای معیوب

سیستم تشخیص فیلترهای کیسه ای معیوب

اطلاعات مفصل درباره سیستم تشخیص فیلترهای کیسه ای معیوب

مناسب برای:

 • chemistry_0
 • food
 • metal
 • nordic_industry_icons-oem
 • other
 • powers
 • pcoating
 • rockproducts_0
 • sand
 • textile
 • wood

جلوگیری از پخش گردو غبارو پرهیزاز مسائل تنظیم کننده و بسته بودن Plantبرنامه ریزی نشده

خورشید پالایه یزد سیستم تشخیص فیلترهای کیسه ای معیوب عالی و سیستم تشخیص پارگی فیلترهای کیسه ای را ارائه می دهد که به شما در نشان دادن یک کیسه معیوب در سیستم شما  کمک می کند.

اخطار اولیه مانع  پخش گردو غبار برای شکستن محدودیتهای نظمی می شود و بدین طریق زمان تولید از دست رفته را وابسته به بسته بودن plant برنامه ریزی نشده حذف می کند. تکنولوزی PCME  ElectrodynamicTM از راه دور گزارش از وضعیت فیلترهای تک یا چند قسمتی  را در نظر می گیرد.

خورشید پالایه یزد راه حلهایی را از PCME Limited پیشنهاد می کند.
PCME اختراع فن آوری است

 • سیستمهای PCMEبیش از 20 سال است که در بازار وجود دارد.
 • 30000 سیستم در اکثر قسمتهای دنیا برای تمام صنایع اصلی فراهم شده است.

تکنولوزی دقیق و درست ردیف خاصی را با یک پارگی شناسایی می کند که به شما توانایی فوری حل مسئله پارگی را می دهد و باعث حرکت backhouse می شود.

مشخصات درونی تکنولوژی برق رسانیElectroDynamicTM Probe  

سیگنال تولید شده تحت تاثیر آلودگی میله سنسور که ممکن است سبب مسائل حرکت سیگنال در سیستمهای دیگر شودقرار نمی گیرد.

 •  این سیگنال تحت تاثیر تغییرات سرعت در فیلتر کیسه معمولی با میزان سرعت (8تا 20 )قرار نمی گیرد.