سیستم تشخیص پارگی فیلترهای کیسه ای

Home » فیلتر هوای صنعتی » لوازم جانبی فیلتر هوای صنعتی » سیستم تشخیص پارگی فیلترهای کیسه ای

leekseeker_036 leak-seeker

سیستم تشخیص پارگی فیلترهای کیسه ای

اطلاعات مفصل درباره سیستم تشخیص پارگی فیلترهای کیسه ای

مناسب برای:

 • chemistry_0
 • food
 • metal
 • nordic_industry_icons-oem
 • other
 • powers
 • pcoating
 • rockproducts_0
 • sand
 • textile
 • wood

اثرگذاری سریع و آسان پارگی کیسه ها در سیستم فیلتر هوای شما

بدون در نظر گرفتن حدس و گمان در هنگام بررسی فیلترها زمان نگهداری وهزینه ها با استفاده از سیستم تشخیص پارگی کیسه ها بعد از هر تغییر فیلترکاهش می یابد.

سیستم تشخیص پارگی فیلترهای کیسه ای خورشید پالایه یزد با هزینه کم ، روش موثری برای پیدا کردن کردن فیلترهای کیسه ای معیوب یا کیسه های چیندار، ورقهای تیوبی ترک خورده و مهرهای معیوب می باشد و این سیستم در زمان انجام بررسی پیشگیری ایده ال می باشد. بکار بردن سیستم تشخیص پارگی فیلترهای کیسه ای بعنوان قسمتی از برنامه حفظ منظم کیسه به شما کمک می کند تا از خاموشی بدون برنامه هزینه دار جلوگیری کنید.

سیستم تشخیص پارگی فیلترهای کیسه ای دارای یک چراغ روشن و پودرردیابی می باشد که برای نشان دادن محل دقیق آن و شدت نشت بکار برده می شود .

پودر به میزان 5IB.,25IBو محفظه ی 45IB and 300 Ibفراهم می شود.

تمام نورهای سیاه LED متراکم ، کم وزن و قدرتمند می باشند. آنها حتی کوچکترین پارگی ها را نشان می دهند و برای بررسی پارگی در جاهایی که دسترسی به ان اسان نیست ایده ال می باشند . بعلاوه نور های تیره ما تمام رنگهای شناسایی شکاف هماهنگ می باشند. نور های تیره قابل دسترس نور فلش، نور افکن ، فانوس و درفش می باشد.