مدیا فیلتر هوای صنعتی

Home » فیلتر هوای صنعتی » مدیا فیلتر هوای صنعتی

مدیا فیلتر هوای صنعتی برای همه صنایع

خورشید پالایه یزد با انواع متعددی ازمدیا فیلتر هوای صنعتی با کیفیت بالا راه حلهای فیلتراسیون هوا برای صنایع مختلف و انواع گرد و غبار را تهیه می کند.

خورشید پالایه یزد به تعداد 25 نوع مدیا فیلتر هوای صنعتی با کیفیت  راه حل های فیلتراسیون هوا را برای صنایع مختلف و انواع گرد و غبار که شامل مواد خوراکی ، مواد خورنده، سمی و مواد منفجره می باشد فراهم می آورد.

مدیا فیلتر هوای صنعتی

مدیا فیلتر هوای صنعتی

مدیا فیلتر هوای صنعتی

مدیا فیلتر چیندار صنعتی 

به تعداد 25 نوع مدیا فیلتر چیندار برای کیسه های چیندار، منابع خورشید پالایه  راه حلهایی را برای صنایع مختلف و انواع گردو غبار فراهم می کند .ببینید کدام مدیا برای درخواست شما ایده ال است.

.

مدیا فیلتر هوای صنعتی

 مدیا فیلتر کیسه ای صنعتی 

با مدیا فیلتر  کیسه ای با کیفیت بالا، ما راه حل فیلتراسیون مناسبی برای تمام صنایع و انواع گردوغبار فراهم می کنیم که شامل درخواست های با حرارت پایین و گردو غبار فرسایشی می باشند.ببینید کدام مدیا برای درخواست شما ایده ال است.

.

Gas Turbine Filter Media
 مدیا فیلتر هوای صنعتی

غشا 

تداوم بالای خورشید پالایه ،غشای ePTFE مناسب بالا به شما کمک میکند تا به نیازهای EPA برسید هزینه کل دارایی خود را کاهش دهید.