مدیا فیلتر چیندارصنعتی

Home » فیلتر هوای صنعتی » مدیا فیلتر هوای صنعتی » مدیا فیلتر چیندارصنعتی

مواد شیمیایی

سیاهی کربن BX NX SB SB-TX UX-NANO
مواد شیمیایی AR AR-TX BONDMAXX(TM) CB-TX NX PE PE-TX PS
PS-TX QX SB SB-HO SB-ME SB-TX TORBOWEB UX-NANO
فراورده های دارویی BONDMAXX(TM) BX CB-TX NX PE-TX PS-TX QX SB
UX-NANO SB-TX TORBOWEB

 

غذا و نوشیدنی

غذا و نوشیدنی AR BONDMAXX(TM) CB-TX PE-TX PS-TX SB

 

فلزات

 آلومینیوم AR AR-TX PS PS-TX SB SB-TX SB-HO
تولید باتری PS SB SB-TX
اسپری شعله SB-HO TurboWeb®-HO UX-FR
ریخته گری AR AR-TX PS PS-TX SB SB-HO SB-TX SX UX-NANO
برش لیزر پلاسما BONDMAXX(TM) NX QX QX-FR SB SB-HO SB-TX UX-FR UX-NANO
پالاییدن (مس ، سرب، روی) PS PS-TX SB SB-HO SB-TX
فولاد BONDMAXX(TM) CB-TX QX QX-FR SB SB-HO SB-TX UX-FR
UX-NANO
دود جوشکاری(خشک) BONDMAXX(TM) BX CB-TX NX QX QX-FR SB SB-ME SB-TX
TORBOWEB UX-FR UX-NANO
دود جوشکاری چرب BONDMAXX(TM) BX QX QX-FR SB SB-HO TORBOWEB UX-FR UX-NANO
جوشکاری/ اسیاب کردن AR AR-TX BONDMAXX(TM) CB-TX NX PS PS-TX QX-FR SB
SB-HO SB-ME SB-TX TORBOWEB UX-FR

 

OEM

OEM AR AR-TX BONDMAXX(TM) BX CB-TX PE PE-TX PS PS-TX
QX QX-FR SB SX SB-HO SB-ME SB-TX SX
TORBOWEB TurboWeb®-HO UX-FR UX-NANO

 

Misc. Manufacturing

Abrasive handling AR AR-TX BONDMAXX(TM) CB-TX NX PS PS-TX QX QX-FR
SB SB-HO SB-ME SB-TX SX UX-FR UX-NANO
Pneumatic Conveying AR AR-TX BONDMAXX(TM) BX CB-TX CX NX PS PS-TX
QX SB SB-HO SB-ME SB-TX TORBOWEB UX-NANO
Powder/Bulk Processing AR AR-TX BONDMAXX(TM) BX CB-TX CX NX PE PE-TX
PS PS-TX QX QX-FR SB SB-HO SB-ME SB-TX
SX TORBOWEB TurboWeb®-HO UX-NANO

 

POWER

BUMASS PS PS-TX SB SB-HO
توربین گاز BONDMAXX(TM) BX QX SB SB-TX SX TORBOWEB TurboWeb®-HO UX-NANO
دیگ بخار صنعتی AR AR-TX CB-TX PS PS-TX SB SB-ME SB-TX
دیگ بخار ویژه کار AR AR-TX BONDMAXX(TM) BX CB-TX PS PS-TX SB SB-ME SB-TX
اتلاف انرزی AR AR-TX CB-TX PS PS-TX SB

 

پوشش نیرو

پوشش نیرو CB-TX NX QX SB-HO SB SB-TX

 

تولیدات سنگی

ASPHALT / HOT MIX AR AR-TX PS PS-TX
سیمان AR-TX BONDMAXX(TM) PS-TX SB SB-HO
سنگ گچ AR-TX BONDMAXX(TM) PS-TX SB SB-HO SB-TX
کائولین AR-TX BONDMAXX(TM) PS-TX SB SB-HO SB-TX
آهک BX NX PS PS-TX QX SB SB-HO SB-TX SX
UX-NANO
مواد معدنی AR AR-TX BX MX NX PS PS-TX QX SB
SB-HO SB-TX SX UX-NANO

 

آسیاب کردن سند بلاست

GRINDING MX QX-FR SB SB-HO UX-FR
شن-سند بلاست BONDMAXX(TM) BX MX NX QX SB SB-HO UX-NANO
شیشه سند بلاست-(مقاوم در برابر رطوبت) BONDMAXX(TM) MX SB SB-HO SB-TX
سند بلاست- لعاب،فولاد و آلومینیوم BONDMAXX(TM) BX NX QX QX-FR SB SB-HO SB-ME SX
UX-FR UX-NANO

 

Misc. Manufacturing

TEXTILE BONDMAXX(TM) QX QX-FR SB SB-ME TORBOWE

 

کاغذ ، خمیرکاغذ، چوب سازی

PAPER PLANT BONDMAXX(TM) CB-TX NX QX-FR SB SB-HO SB-ME SB-TX SX
TORBOWEB TurboWeb®-HO UX-FR QX-FR UX-NANO
WOOD DUST BONDMAXX(TM) CB-TX NX QX-FR SB SB-HO SB-ME SB-TX SX
TORBOWEB TurboWeb®-HO UX-FR UX-NANO

 

این راهنما گزینه مدیای توصیه شده را نشان میدهد. بااین وجود مسائل محیطی ، رطوبت و غیره ممکن است نیاز به راه حل مختلف مدیا داشته باشد. لطفا قبل از سفارش با تیم فروشنده خورشید پالایه مشورت کنید.