لوازم جانبی فیلتر

Home » فیلتر » لوازم جانبی فیلتر

لوازم جانبی فیلتر

خورشید پالایه یزد تعداد وسیعی از لوازم جانبی فیلتر فراهم می کند که شامل ابزار تشخیصی، تایمر و سوپاپ،کلاهک کیسه ای و سر لوله ونتوری برای اطمینان حاصل کردن کارایی بالاو مداوم فیلتراسیون .

ما همچنین Prekote®را پیشنهاد می کنیم، که کارایی اولیه را افزایش می دهد ، خواص هایدروفبیک و اولئوفبیک و کند ساز شعله فیلتر را بالا می برد. PreKote®یک لایه نفوذ پذیر و محافظ بالایی را بروی سطح مدیا فیلتر پخش می کند.

کلاهک کیسه وونتوری

کلاهک کیسه وونتوری

بست

بست

قلاب و مونتاز فنر

قلاب و مونتاز فنر

بوغهای صوتی

بوغهای صوتی

سیستم تشخیص فیلترهای کیسه ای معیوب

سیستم تشخیص فیلترهای کیسه ای معیوب

تایمر و سوپاپ سولنوئید

تایمر و سوپاپ سولنوئید

  PreKote® برای کارایی اولیه افزایش یافته

PreKote® برای کارایی اولیه افزایش یافته

سیستم تشخیص پارگی فیلترهای کیسه ای

سیستم تشخیص پارگی فیلترهای کیسه ای