لوازم جانبی فیلتر صنعتی

Home » لوازم جانبی فیلتر صنعتی

لوازم جانبی فیلتر صنعتی

خورشید پالایه یزد تعداد وسیعی از لوازم جانبی فیلتر صنعتی فراهم می کند که شامل ابزار تشخیصی، تایمر و سوپاپ،کلاهک کیسه ای و سر لوله ونتوری برای اطمینان حاصل کردن کارایی بالاو مداوم فیلتراسیون .

ما همچنین Prekote®را پیشنهاد می کنیم، که کارایی اولیه را افزایش می دهد ، خواص هایدروفبیک و اولئوفبیک و کند ساز شعله فیلتر را بالا می برد. PreKote®یک لایه نفوذ پذیر و محافظ بالایی را بروی سطح مدیا فیلتر پخش می کند.

لوازم جانبی فیلتر صنعتی

کلاهک کیسه وونتوری

لوازم جانبی فیلتر صنعتی

بست

قلاب و مونتاز فنر

قلاب و مونتاز فنر

بوغهای صوتی

بوغهای صوتی

تمیز کننده خط لوله

تمیز کننده خط لوله

سیستم تشخیص فیلترهای کیسه ای معیوب

سیستم تشخیص فیلترهای کیسه ای معیوب

تایمر و سوپاپ سولنوئید

تایمر و سوپاپ سولنوئید

  PreKote® برای کارایی اولیه افزایش یافته

PreKote® برای کارایی اولیه افزایش یافته

لوازم جانبی فیلتر صنعتی

سیستم تشخیص پارگی فیلترهای کیسه ای