فیلتر توربین گاز مناطق قطبی

Home » مروری بر محیط زیست » فیلتر توربین گاز مناطق قطبی

top_envi_arctic

فیلتر توربین گاز مناطق قطبی

خورشید پالایه یزد متخصص فیلتر های ورودی هوا در توربین های گاز برای محیط های با رطوبت خورنده و با رطوبت بالا می باشد.

فیلترهای پیشنهادی برای محیط های قطبی:

TurboWeb®-XE Ultra High Efficiency – HEPA12/EPA 12 – Pulse Media>

TurboWeb®-UE Ultra High Efficiency – HEPA12/EPA 12 – Static Media>

TurboWeb®-HE High Efficiency – MERV16 – Static Media >

TurboWeb® Nano High Efficiency – MERV16 – Pulse Media >

TurboWeb® – MERV11 – 100% synthetic spunbond >

SX – MERV12 – Synthetic blended media >

لطفا قبل از سفارش با تیم فروش خورشید پالایه یزد مشاوره نمایید.