فیلتر دریایی

Home » مروری بر محیط زیست » فیلتر دریایی

top_envi_offshore

خورشید پالایه یزد متخصص فیلتر های هوای ورودی توربین گاز برای محیط های دارای رطوبت شور و خورنده، رطوبت بالا و در کل هوای مه آلود می باشد.

مواداولیه  پیشنهادی برای محیط های دریایی:

TurboWeb®-XE Ultra High Efficiency – HEPA12/EPA 12 – Pulse Media>

TurboWeb®-UE Ultra High Efficiency – HEPA12/EPA 12 – Static Media>

TurboWeb®-HE High Efficiency – MERV16 – Static Media >

TurboWeb® Nano High Efficiency – MERV16 – Pulse Media >

TurboWeb® – MERV11 – 100% synthetic spunbond >

SX – MERV12 – Synthetic blended media >

لطفا قبل از سفارش با تیم فروش خورشید پالایه یزد مشاوره نمایید.