فیلتر هوای بیابانی

Home » مروری بر محیط زیست » فیلتر هوای بیابانی

top_envi_desert

خورشید پالایه یزد متخصص فیلترهای هوای ورودی توربین گاز برای مناطق گرم و خشک با غلظت بالای شن و ماسه می باشد.

مواد اولیه پیشنهادی برای مناطق بیابانی

TurboWeb®-XE Ultra High Efficiency – HEPA12/EPA 12 – Pulse Media>

TurboWeb® Nano High Efficiency – MERV16 – Pulse Media >

TurboWeb® – MERV11 – 100% synthetic spunbond >

BX – MERV15 – Cellulose base media with nano layer >

QX – MERV12 – Cellulose and synthetic blend >

NX – MERV13 – Cellulose and synthetic blend with nano surface >

SX – MERV12 – Synthetic blended media >

لطفا با خورشید پالایه یزد قبل از سفارش مشورت کنید.